1. Benelux >
 2. Over Pall-Ex >
 3. Onze visie

Via samenwerking met onze stakeholders leveren we een rendabel en ongeëvenaarde dienstkwaliteit voor de distributie van gepalletiseerde vracht en we doen dit als volgt :

 • Onze eindgebruikers een uitmuntende dienstverlening aanbieden
   
 • De ontwikkeling van onze medewerkers aanmoedigen en ondersteunen
   
 • Onze eindgebruikers uitgebreide mogelijkheden en duurzame groei aanbieden
   
 • Streven naar innovatie en continue verbetering van de bedrijfsactiviteiten
   
 • Onze sociale en milieuverantwoordelijkheid opnemen

Kernwaarden

Kwaliteit & beroepsethiek

We streven steeds naar een uitmuntende dienstverlening en de hoogste constante kwaliteit. Onze medewerkers houden er steeds een professionele, eerlijke en integere houding op na in contact met elkaar en met onze stakeholders. 

Creativiteit, innovatie & evolutie

Als pioniers in onze sector zijn we er trots op tal van doorbraken in ons vakgebied te hebben gerealiseerd.  Onze medewerkers gaan oplossinggericht te werk en denken 'out of the box' om zowel voor de Pall-Ex Groep als de stakeholders het succes veilig te stellen.

Passie &  trots

We worden gedreven door de vaste wil om succes te boeken en storten ons voluit op elke activiteit die we ondernemen. Onze mensen hebben de nodige bevoegdheid om een positieve impact op onze activiteit te hebben, waardoor onze stakeholders de passie voelen waarmee we onze diensten verlenen en we de huidige en toekomstige uitdagingen aanpakken.

Veiligheid & zekerheid

De veiligheid en zekerheid van onze mensen garanderen.  Onze mensen bijscholingsprogramma's laten volgen om groei en uitmuntendheid op vlak van dienstverlening te bevorderen. 

Duurzaamheid

Een voortrekkersrol spelen op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en actief betrokken zijn bij de beperking van milieueffecten en bij sociale programma's.